Piyasalar : 
Vizyonumuz

Vizyonumuz

 

* Vatanını seven KAFSİAD üyeleri, Bursa ve bunun paralelinde Türkiye için faydalı olmayı amaç edinmişlerdir.

* Serbest piyasa ekonomisinin hakkaniyet kurallarına uygun olarak işlemesi ve devamı, dinamik işadamlarının özel sektör gücünü yeni yatırımlarla yükselterek, halka açılmayı da prensip kabul ederek, sınai mülkiyetin tabana yayılmasına hizmet etmeye devam etmeleri ve böylece gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olmaları hususu da temel düşüncelerimiz arasındadır.