Piyasalar : 
Hakkımızda

 

Kısa adı “KAFSİAD” olan Kafkas Sanayiciler ve İş Adamları Derneği 2012 yılında kurulmuş olup, halihazırda her sektörden işadamlarıyla Türkiye’de üye portföyü en geniş Kafkas kökenli işadamları derneği  konumundadır. Aktif faaliyetlerini hızlı ve etkin bir biçimde dernek tüzüğü çerçevesinde sürdüren KAFSİAD’ın temel amacı;

* Üyesi olan işadamlarının, bilgi çağının başladığı bu dönemde mesleki bilgilerini artırmak,

*Yöneticilerinin kaliteli ve yeterli bir konuma getirilmesinde gereken danışma ve yardımlaşmayı sağlamak,

* Üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında, çeşitli yatırımlarda bulunabilmelerine olanak sağlayacak şekilde bilgi aktarımı ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temaslar gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktır.

 

Vizyonumuz ve Misyonumuz

* Vatanını seven KAFSİAD üyeleri, Bursa ve bunun paralelinde Türkiye için faydalı olmayı amaç edinmişlerdir.

* Serbest piyasa ekonomisinin hakkaniyet kurallarına uygun olarak işlemesi ve devamı, dinamik işadamlarının özel sektör gücünü yeni yatırımlarla yükselterek, halka açılmayı da prensip kabul ederek, sınai mülkiyetin tabana yayılmasına hizmet etmeye devam etmeleri ve böylece gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olmaları hususu da temel düşüncelerimiz arasındadır.

Biz KAFSİAD olarak, diğer bütün derneklerle ve kuruluşlarla birlikte olmayı, her şeyimizi onlarla paylaşmaktan, asgari müştereklerde birleşmekten mutluluk duyacağımızı ve böyle bir uzlaşma zeminini hazırlamayı görev telakki ettiğimizi bildirmek ve bu düşüncenin arkasında durmak arzusundayız.